3-fase type TV
TV aggregater - tre faset modeller

DIMENSIONER FOR VERTIKALE MODELLER
TYPE TV20 - TV125 MED ENKELT VENTILATOR
DIMENSIONER FOR VERTIKALE MODELLER
TYPE TV135 - TV250 MED DOBBELT VENTILATOR
Dimensioner for vertikale modeller type TV20 - TV125 Dimensioner for vertikale modeller type TV135 - TV250
MODEL 20 27 35 50 67 85 110 135 170 210
25 32 40 60 80 100 125 150 200 250
A 1.050 1.300 1.350 1.600 1.600 1.850 1.850 2.300 2.300 2.650
B 540 540 615 640 740 740 865 865 1.040 1.040
C 1.210 1.210 1.360 1.450 1.760 1.760 2.060 1.950 2.150 2.300
D 315 315 345 410 490 490 575 490 490 575
E 275 275 305 355 420 420 495 420 420 495
F 85 85 75 80 60 60 65 140 100 185
G 750 1.000 1.210 1.460 1.460 1.710 1.710 2.160 2.160 2.510
H 360 360 460 510 660 660 810 810 1.010 1.010
L - - - - - - - 555 555 700
M - - - - - - - 365 365 440
N - - - - - - - 400 400 360
P 110 110 110 110 110 110 110 150 150 150
Technical data | Single phase models
Technical data | Three-phase models
Dimensions | Single phase models
Dimensions | Three-phase models type TV (vertical)