Centralvarmekedler type Simplex(B)

BESKRIVELSE:

Kedelserie SIMPLEX og SIMPLEX/B:
Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og en model til både centralvarme- og varmt brugsvandproduktion (SIMPLEX/B).
SIMPLEX serien fås i 5 størrelser med ydelser fra 21 kW til 84 kW.
Funktionsdata:
Balanceret hældning på alle overflader i brandkammeret og på røgrørens overflader.
Turbulering af røggasser i røgrørerne med turbulatorer i rustfri stål.
Isolering af kappen for at minimere varmetabet til omgivelserne.
Lydsvag drift takke være en akustisk dæmpning af kedlen og valget af kvalitetskomponenter.
Varmtvandsbeholder med høj kapacitet og hurtig produktion.
Leveres komplet med termostatstyring af det varme brugsvand (SIMPLEX/B).
Indvendig er varmtvandsbeholderen belagt med to lag lak og anode (SIMPLEX/B).
Konstruktionsdata:
Cylinderisk brandkammer i stålplade, af vendeflamme typen.
Varmeveksler med røgrør i stålplade.
Røgturbalotorer i rustfristål med justerbar virkningsgrad.
Frontlåge fremstillet i stål med flamme skueglas. Lågen kan demonteres med skruer.
Ildfast sten i frontlågen, højisolerende og resistent overfor høje temperaturer.
Isolering af brandkammer og kappen med et tykt lag glasuld.
Kappe i galvaniseret, grålakeret og PVC belagt stålplade.
Kontrolpanel indeholdende følgende: alle nødvendige sikkerheds- og driftskomponenter; klassifisering (model 20-30) IP20 og (model 45-60-80) IP40.

TEKNISKE DATA:

SIMPLEX Termisk ydelse Brandkammer Driftstryk
kedel
Driftstryk
V.V.
Kapacitet
V.V.
Vand-
indhold
kedel
Vægt
Indfyret effekt Nominel
ydelse
Modtryk,
opstart
Modtryk,
drift
kcal/h kW kcal/h kW mbar mbar bar bar (max) liter liter kg
20 20.000 23 18.000 21 0,6 0,1 3 - - 55 150
30 26.300 31 23.800 28 1,6 0,1 3 - - 60 155
45 45.000 52 40.600 47 2,6 0,1 3 - - 85 220
60 60.000 70 54.200 63 3,3 0,1 3 - - 90 230
80 80.000 93 72.500 84 5,5 0,1 3 - - 90 235
B20 20.000 23 18.000 21 0,6 0,1 3 7 100 55 780
B30 26.300 31 23.800 28 1,6 0,1 3 7 100 60 780
B45 45.000 52 40.600 47 2,6 0,1 3 7 120 85 1.150
B60 60.000 70 54.200 63 3,3 0,1 3 7 120 90 1.150
B80 80.000 93 72.500 84 5,5 0,1 3 7 120 90 1.250

DIMENSIONER:

SIMPLEX 20-30

Dimensioner for Simplex 20 - 30

Type SIMPLEX 20 30 45 60 80
Centralvarmefremløb A in 1" 1" 1½" 1½" 1½"
Centralvarme retur B in 1" 1" 1½" 1½" 1½"
Afløb for kondensat C in ½" ½" ½" ½" ½"
Røgafgang H mm ø120 ø120 ø160 ø160 ø160
Afløb fra kedel I in ½" ½" ½" ½" ½"
Hul for olie el. gasrør L mm ø60 ø60 - - -
Hul for frisklufttilførsel M mm ø85 ø85 - - -

SIMPLEX 45-60-80

Dimensioner for Simplex 45 - 60 - 80

SIMPLEX/B 20-30

Dimensioner for Simplex/B 20 - 30

Type SIMPLEX/B 20 30 45 60 80
Centralvarmefremløb A in 1" 1" 1½" 1½" 1½"
Centralvarme retur B in 1" 1" 1½" 1½" 1½"
Afløb for kondensat C in ½" ½" ½" ½" ½"
Fremløb for varmtvandsbeholder D in ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"
Recirkulering til varmtvandsbeholder E in ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"
Retur til varmtvandsbeholder F in ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"
Aftapningsprop for varmtvandsbeholder G in ½" ½" ½" ½" ½"
Røgafgang H mm ø120 ø120 ø160 ø160 ø160
Afløb fra kedel I in ½" ½" ½" ½" ½"
Hul for olie el. gasrør L mm ø60 ø60 - - -
Hul for frisklufttilførsel M mm ø85 ø85 - - -

SIMPLEX/B 45-60-80